Spring til indhold

Ledige stillinger

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Praktikophold

Den danske ambassade i Riyadh tilbyder praktikophold

Ambassaden søger to gange årligt to studerende til praktikstillinger i henholdsvis den politiske afdeling og handelsafdelingen.

Ansøgningsfristerne er 1. oktober og 15. marts. Praktikperioden er fra henholdsvis den 1. februar til 31. juli og 1. august til 31. januar.

Ambassaden tilbyder et afvekslende arbejdsmiljø med store personlige og faglige udfordringer. Praktikanterne inddrages i ambassadens daglige funktioner og forskellige arbejdsopgaver. Opholdet giver mulighed for selvstændigt arbejde og for at følge den politiske og økonomiske udvikling i regionen på nært hold. Det er samtidig en enestående mulighed for at opleve livet i et af Mellemøstens politisk vigtige lande, som også i økonomisk og handelsmæssig henseende er interessant. Kontrasten mellem det traditionelle og det moderne opleves på nært hold i Saudi Arabien, hvor man desuden får mulighed for at få et indblik i de sociokulturelle mønstre, der gør sig gældende i et muslimsk samfund.

Derudover eksisterer der indenfor ambassadekvarteret – Diplomatic Quarter - et rigtig godt socialt netværk mellem særligt de nordiske ambassader.

Ud over Saudi Arabien dækker ambassaden Bahrain, Kuwait, Oman og Yemen.

Som praktikant vil du blive beskæftiget i en af nedenstående afdelinger:

Den politiske afdeling – Praktikanten vil her beskæftige sig med opgaver inden for det politiske, økonomiske og kulturelle område. Deltagelse i møder og udarbejdelse af indberetninger er en vigtig del af arbejdsopgaverne. Desuden vil praktikanten også stifte bekendtskab med andre opgaver, som en mindre ambassade varetager.

Handelsafdelingen – Praktikanten vil sammen med det øvrige handelsteam beskæftige sig med eksportfremme generelt, især i form af formidling mellem danske og saudiarabiske virksomheder. Personlig kontakt til virksomheder både i regionen og i Danmark vil være en del at arbejdet. Desuden udarbejder afdelingen markedsanalyser, arrangerer kollektive eksportfremstød og tilrettelægger delegationsbesøg.

Vilkår:

Praktikanten kan være enten dansk eller udenlandsk statsborger.

For danske statsborgere gælder, at man skal være tilmeldt et studium på en højere læreanstalt i Danmark eller i udlandet.

Udenlandske statsborgere kan tilbydes praktikophold ved en dansk repræsentation, såfremt de har boet i Danmark igennem en længere årrække og på ansøgningstidspunktet har bopæl i Danmark og i øvrigt opfylder forudsætningerne. Det er endvidere en forudsætning, at praktikanten forbliver tilmeldt et studium på den højere danske eller udenlandske læreanstalt under praktikopholdet, og at han eller hun ikke allerede er i besiddelse af en akademisk uddannelse på masterniveau.

En studerende kan kun tildeles ét praktikophold i udenrigstjenesten.

Ambassadens fælles arbejdssprog er engelsk og dansk. Kendskab til arabisk er en fordel, men det er ikke et krav.

Som praktikant skal du være indstillet på selv at finansiere opholdet. Ambassaden stiller dog en møbleret delebolig til rådighed på ambassadecompounden - ansøger skal være indstillet på at denne bolig måske ville skulle deles med en person af det andet køn. Ambassaden yder et mindre kontanttilskud (1.000 kr. pr. md.) til opholdsudgifter iht. reglerne om dokumentation for afholdte udgifter. Praktikanten skal inden opholdet sørge for at tegne rejse- og ulykkesforsikring, som dækker sygdom og dødsfald.

Der gælder en række særlige visumregler for indrejse i Saudi Arabien. Ambassaden forsøger så vidt muligt at indhente et ”multiple entry”-visum til praktikanten, hvilket blandt andet indebærer en obligatorisk udrejse fra Saudi Arabien inden for de første 90 dage i landet. Praktikanten forestår selv udgifterne forbundet med visumansøgningen.

Ansøgninger:

Vi søger 2 praktikanter med start henholdsvis 1. februar og 1. august. Praktikperioden er på 6 måneder. Ansøgningsfristerne er 1. oktober og 15. marts.

Ansøgninger vedlagt CV, eksamensbeviser og evt. referencer skal sendes direkte til ambassaden på e-mail: ruhambjob@um.dk

Ansøgningen må gerne være på engelsk, men det er ikke et krav. Det skal tydeligt fremgå af ansøgningen hvorvidt du søger praktikantstillingen i den politiske afdeling eller handelsafdelingen – eller begge.

Spørgsmål vedr. stillingen eller ansøgningsprocessen rettes til ruhamb@um.dk.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind