Spring til indhold

Regeringen: Danmark kandidat til FN’s Menneskerettighedsråd

28.08.2015  06:10

Regeringen har besluttet, at Danmark kandiderer til en plads i FN’s Menneskerettighedsråd for perioden 2019-2021.

”Danmark skal kæmpe for menneskerettigheder for borgere i hele verden. Derfor vil regeringen nu søge at blive medlem af FN’s menneskerettighedsråd," siger udenrigsminister Kristian Jensen.

Ministeren uddyber:

”Menneskerettighedsområdet udvikler sig i stigende grad til en international værdipolitisk kampplads. De rettigheder, som vi i Danmark ser som givne og naturlige, udsættes i stigende grad for pres. Det gælder for eksempel ytrings- og pressefriheden, religionsfriheden, og beskyttelse af minoriteter og kvinders rettigheder."

”Det er vigtigt, at Danmark placeres så centralt som muligt i drøftelserne af disse vigtige værdispørgsmål. Der er naturligvis ikke nogen garanti for indvalg, men det er en kamp, der er værd at kæmpe."

Menneskerettighedsrådet blev oprettet i 2006 og er FN’s centrale forum for drøftelse af menneskerettighedsspørgsmål. Rådet drøfter og fastlægger blandt andet det nærmere indhold af menneskerettighederne og forbereder gennem undersøgelser grundlaget for oprejsning til ofre for overgreb.

Det er også Menneskerettighedsrådet, der etablerer mandater for de FN-rapportører, arbejdsgrupper og eksperter, der overvåger og behandler menneskerettigheds-situationer verden over.

Endelig er det i Menneskerettighedsrådet, at alle FN’s medlemslande hvert 4.-5. år fra de øvrige medlemslande modtager anbefalinger vedrørende egen efterlevelse af menneskerettighederne.

Der er 47 medlemmer af Rådet. De vælges for en tre-årig periode af FN’s Generalforsamling.

For yderligere information kontakt:
Poul Kjar, presserådgiver, tlf: 41865975