Spring til indhold

Udstationering af medarbejdere

Nedenfor findes nogle af de forhold, man skal være opmærksom på i forbindelse med en evt. udstationering til Saudi Arabien.

 
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Kultur

Kulturkløften vil være stor for familien. At skulle bo i et islamisk land med uindskrænket monarki kræver megen tilvænning og betydelig tilpasningsevne. At indsamle informationer omkring leveforholdene i Saudi Arabien kan kun anbefales.

Der er skrevet flere bøger af udlændinge, der har levet i Saudi Arabien. Disse bøger, hvoraf nogle forefindes på dansk, giver et indblik i forholdene, men man bør være opmærksom på, at visse bøger har tilbøjelighed til at fokusere på de negative aspekter af landet.


Saudi Arabien omtales i medierne mest for sine negative sider, og mange vil have fordomme om et restriktivt samfund. Begyndelsen på opholdet vil derfor også være præget af frygten for at overtræde reglerne og dermed komme i klemme i forhold til landets love. Mange erfaringer viser imidlertid, at de fleste kan vænne sig til dagligdagen og erfare, at en ”almindelig” færden kan lade sig gøre, og at man kan have en god hverdag, men selvsagt med hensyntagen til de gældende skikke og restriktioner.

Familien

Forud for indgåelse af kontrakt om udstationering af længere varighed bør det anbefales, at man som ægtepar eventuelt med medfølgende børn gør sig endog meget grundige overvejelser, inden der træffes en fælles beslutning. Ambassaden er bekendt med, at ansættelsesinterview i nogle firmaer sker gentagne gange, herunder i et vist omfang med ægtefællens aktive medvirken, og i visse tilfælde som medunderskriver af ansættelseskontrakten.

I et samfund, hvor adspredelsesmuligheder er begrænsede, vil familien blive en central faktor. Især for den kvindelige part er omvæltningen stor, og det kræver stor evne til tilpasning, når kvinden ofte ikke arbejder. Da manden tillige må forvente arbejdsuger på 5 dage (60-70 timer pr. uge er ikke unormalt), vil det medføre mange alene-timer for den hjemmegående.

Familier med teenagebørn har en helt særlig udfordring, som nøje bør overvejes. Det skyldes dels begrænsede uddannelsesmuligheder, hvor high school synes at være eneste mulighed, dels den kendsgerning at udfoldelsesmulighederne for teenagere er yderst begrænsede.

Socialt netværk

Langt størstedelen af udlændinge bor i compounds (lukket boligområde primært beregnet for vesterlændinge), og det er også her, samt blandt kollegerne, at mange skaber deres sociale netværk. For kvinder vil etablering af et socialt netværk normalt være afgørende for opholdets succes. Dette er som regel ikke svært, da alle udlændinge er i samme situation. Alle er åbne og indstillede på at bistå hinanden i praksis og socialt. Det kan være vanskeligt at etablere social kontakt til saudiere.

Levevilkår

Boligforholdene i de omtalte compounds varierer, men er generelt mindst på niveau med danske boligforhold.  Som regel er de udstyret med fitness center, svømmebassin, sportsanlæg og egne indkøbsfaciliteter.

Indkøbsmulighederne er gode, og sortimentet er større end det, man kender i Danmark (bortset fra svinekød og spiritus). Der forefindes et stort udvalg af grøntsager af både importeret og lokal oprindelse. Kødudvalget kan virke lidt begrænset, især hvad angår pålæg. Gennemsnitsprisen er på niveau med det danske, dog med store udsving på enkelte produkter. Biludgifterne er væsentligt lavere end i Danmark.

Privathospitalerne har en meget høj standard. Den ledende lægestab består næsten udelukkende af udenlandsk kapacitet. Det er dyrt at blive behandlet, og da det gule sygesikringsbevis ikke dækker i Saudi Arabien, er det normalt at tegne en international sygesikring, som ofte indgår i den udstationeredes lønpakke (danske forsikringsselskaber har erfaringer).

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind