Spring til indhold

Tørnæs: Alle har ret til sikker sex

01.04.2019  06:15
Ved et møde i dag i New York under befolkningskommissionens samling i FN vil udviklingsminister Ulla Tørnæs meddele, at regeringen vil afsætte 15 millioner kroner til seksualundervisning i Afrika. Samtidig vil Tørnæs annoncere, at Danmark vil være medvært for en konference til november, som skal markere 25-året for Kairo-aftalen.
Pigers og kvinders ret til at bestemme over egen krop er under massivt pres fra konservative og religiøse kræfter verden over, og i dag udkæmpes i FNs hovedkvarter i New York endnu et slag i den globale ligestillingskamp, når repræsentanter fra 179 lande mødes for at gøre status på den såkaldte Kairo-aftalen.
Fra den danske regering deltager minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs. Med sig har hun 15 mio. kr. målrettet nye indsatser til seksualoplysning i Vestafrika.
 
Kairoaftalen blev vedtaget i 1994, og skal fremme pigers og kvinders ret til at bestemme over egen krop, bl.a. gennem seksualoplysning i skolerne. Men aftalen er desværre langt fra gennemført i mange af de 179 lande, som har underskrevet aftalen. Det gælder ikke mindst i mange udviklingslande, hvor kulturelle og religiøse normer ofte blokerer for implementeringen af aftalen.
 
Minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs siger:
”Alle har ret til sikker sex. Men i mange udviklingslande ved mange unge ganske enkelt ikke, hvordan de skal beskytte sig selv. Det er helt uacceptabelt. For det fører alt for ofte til uønskede graviditeter, som igen betyder, at helt unge piger forlader skolen og ikke afslutter deres uddannelse, som jo er helt afgørende, hvis vi skal skabe udvikling. Unge afrikanere skal være i stand til at kunne tage ansvarlige beslutninger omkring egen krop og beskytte sig selv for seksuelle overførte sygdomme og uønskede graviditeter”
 
Styrkelse af pigers og kvinders seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder er en helt central prioritet i regeringens udviklingspolitik. I 2019 har regeringen således afsat et historisk højt beløb på 715 millioner kroner til indsatserne.
 
Ved mødet i New York i dag vil udviklingsministeren også annoncere, at Danmark sammen med den kenyanske regering og UNFPA, FNs Befolkningsfond, er medvært for en større konference i Nairobi i november 2019, der skal markere 25-året for Kairo-aftalen. Parterne i den globale ligestillingskamp står langt fra hinanden.
 
Minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs siger:
”Den globale ligestillingskamp antager i disse år ny dimensioner. Selv om flere udviklingslande har gjort vigtige fremskridt for kvinder og pigers ligestilling, så lever vi alligevel i en tid, hvor retten til at bestemme over sin egen krop er stærkt udfordret mange steder, ikke kun af konservative, religiøse kræfter i syd, men også blandt vestlige lande, vi traditionelt har et stærkt værdifælleskab med. Det er uacceptabelt, at kvinder i en række lande ikke har ret til at selv bestemme, hvor mange børn de vil have og med hvem. Den rettighed tager vi for givet i vores del af verden, men sådan er det langt fra alle steder på kloden, og de senere år har pigers og kvinders rettigheder i mange udviklingslande lidt alvorlige tilbageskridt, ikke mindst grundet Trump-administrationens genindførsel af den såkaldte Global Gag Rule”, siger Ulla Tørnæs.
 
Ministeren fortsætter ”I en række lande står traditionelle og kulturelle normer i vejen for kvinders ret til at bestemme over - helt banalt - hvem de for eksempel gerne vil have sex med. Bare for 25 år siden havde man troet, at vi var nået længere, men sådan ser virkeligheden desværre ikke ud.” siger Ulla Tørnæs med henvisning til, at graviditet og fødsler globalt er den største dødsårsag blandt unge piger på 15-19 år. Mere end 800 kvinder dør stadig dagligt af graviditetsrelaterede årsager. Samtidig har 214 millioner kvinder i udviklingslandene ikke adgang til prævention.
 
Baggrund
Om bevillingen til UNFPA:
Regeringen vil i 2019 afsætte 15 millioner kroner til seksualundervisning i Vestafrika gennem UNFPA, FNs Befolkningsfond. I 2019 har regeringen afsat et historisk højt beløb på samlet 715 mio. kr. til at styrke pigers og kvinders seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder.
Om Kairoaftalen:
Aftalen er en køreplan for at fremme kvinders seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder. Aftalen blev vedtaget af 179 lande for 25 år siden. Desværre er aftalen langt fra ført ud i livet.
 
For yderligere information kontakt
Presserådgiver Marie Dørup Olesen tlf 61979020