Spring til indhold

Anti-korruptionskampagne med Esben Bjerre

13.03.2019  11:25
Udenrigsministeriet er gået sammen med Esben Bjerre for at tilbyde et Lynkursus i korruption – men hvorfor egentlig det?

Korruption er naturligt noget der trives i skyggerne, men for at bekæmpe korruption er det nødvendigt at få det frem i lyset og tale åbent om det. Det er derfor, at Udenrigsministeriet har valgt at sætte fokus på korruption – og ikke mindst hvordan Danmark arbejder med anti-korruption i udviklingssamarbejdet – i en ny oplysningskampagne.

Udenrigsministeriet er gået sammen med journalist, radio og tv-vært Esben Bjerre for at give et lynkursus i korruption – eller rettere, et lynkursus i Danmarks indsatser mod korruption i udviklingssamarbejdet. Filmen kan ses på de sociale medier og er en del af en oplysningskampagne, som vil køre på bl.a. Danidas Facebook i marts.


Bekæmpelse af korruption – en prioritet i udviklingssamarbejdet

Udenrigsministeriet vil gerne i dialog med danskerne, og særligt de unge, om hvorfor Danmark har udviklingssamarbejde med lande, som er plaget af korruption og hvordan det samarbejde foregår. Bekæmpelse af korruption er en hovedprioritet i det danske udviklingssamarbejde, og det handler blandt andet om at forhindre, at udviklingsmidlerne havner i de forkerte lommer, og sikre, at de kommer derhen, hvor de gør gavn.

Korruption findes i alle lande og er nedbrydende for et samfunds demokratiske og økonomiske udvikling. Det gælder ikke mindst i udviklingslandene, hvor korruption særligt rammer de mest sårbare mennesker, som berøves adgang til basale rettigheder og velfærd. Det er en af grundene til at Danmark engagerer sig i at bekæmpe korruption som en del af udviklingssamarbejdet.

Men selv i de lande, der er hårdest ramt af korruption, er der aktivister, journalister, parlamentarikere, organisationer, virksomheder og borgere, der kæmper mod korruptionen. Det er de aktører, Danmark støtter og samarbejder med. Hvordan det samarbejde foregår og hvad det betyder, kan man bl.a. se eksempler på i filmen med Esben Bjerre.


Går mange af udviklingsmidlerne tabt i korruption?

Undersøgelser viser, at en stor del af den danske befolkning har en opfattelse af, at størstedelen af udviklingsmidlerne går tabt på grund af korruption. I virkeligheden bliver der ført meget stram kontrol med pengene, og de tab, der årligt bliver konstateret, udgør en meget lille del af den samlede udviklingsbistand. Selv de mindste beløb bliver dog taget alvorligt.

Udenrigsministeriet har nultolerance over for korruption, og det betyder, at ingen former for korruption tolereres, og at der reageres på alle begrundede mistanker om svindel med danske bistandsmidler. Anti-korruption – dvs. både forebyggelse, kontrol og sanktionering af korruption – er en indbygget del af hele udviklingssamarbejdet.


Derudover er Danmark med til at bekæmpe korruption ved blandt andet at hjælpe lande med at opbygge og styrke de institutioner, der skal sikre en god administration af statens midler - såsom ombudsmænd, rigsrevisioner og ministerier – og ved at støtte medier og civilsamfund til at hjælpe befolkningerne med at sætte spot på korruption og bekæmpe den.

Alt dette og meget mere, kan du blive klogere på i filmen med Esben Bjerre.

Video: Lynkursus i korruption med Esben Bjerre (linker til Facebook)