Spring til indhold

Praktikanter til den danske ambassade i Riyadh

Den danske ambassade i Riyadh tilbyder praktikophold

Ambassaden søger to gange årligt to studerende til praktikstillinger i henholdsvis den politiske afdeling og handelsafdelingen. Praktikperioden er fra henholdsvis den 1. februar til 31. juli og den 1. august til 31. januar.

Ansøgningsfristen for det næste praktikanthold (perioden 1. august 2021 – 31. januar 2022) er den 15. februar 2021 kl. 10:00 lokal tid.

Ambassaden tilbyder et afvekslende arbejdsmiljø med store personlige og faglige udfordringer. Praktikanterne inddrages i ambassadens daglige funktioner og forskellige arbejdsopgaver. Opholdet giver mulighed for selvstændigt arbejde samt at følge den politiske og økonomiske udvikling i regionen på nært hold.

Det er samtidig en enestående mulighed for at opleve livet i et af Mellemøstens politisk, vigtige lande, som også i økonomisk og handelsmæssig henseende byder på store muligheder. Kontrasten mellem det traditionelle og det moderne opleves på nært hold i Saudi-Arabien, hvor man desuden får mulighed for at få et indblik i de sociokulturelle mønstre, der gør sig gældende i et muslimsk samfund.

Derudover eksisterer der inden for ambassadekvarteret – Diplomatic Quarter – et rigtig godt socialt netværk mellem særligt de nordiske ambassader.

Udover Saudi-Arabien dækker ambassaden Bahrain, Kuwait, Oman og Yemen.


Som praktikant vil du blive beskæftiget i en af nedenstående afdelinger:

Den politiske og administrative afdeling – Praktikanten vil beskæftige sig med opgaver inden for det politiske, økonomiske, sektorpolitiske og kulturelle område. Deltagelse i møder, nyhedsovervågning og udarbejdelse af indberetninger er en vigtig del af arbejdsopgaverne. Desuden vil praktikanten også stifte bekendtskab med nogle af de administrative opgaver, som en mellemstor dansk ambassade varetager.

Handelsafdelingen – Praktikanten vil sammen med det øvrige handelsteam beskæftige sig med økonomisk diplomati og eksportfremme generelt, især i form af formidling mellem danske og saudiarabiske virksomheder. Personlig kontakt til virksomheder både i regionen og Danmark vil være en del af arbejdet. Praktikanten vil desuden være med til at udarbejde månedlige rapporter og skabe større sektorfaglig indsigt som et kerneprodukt i Business Club Denmark. Udover handelsrelaterede arbejdsopgaver vil praktikanten også varetage visse opgaver inden for det politisk-økonomiske analysearbejde, som ambassaden varetager. Disse opgaver kan eksempelvis være mødedeltagelse, nyhedsovervågning og udarbejdelse af indberetninger.


Vilkår:

Praktikanten kan være enten dansk eller udenlandsk statsborger.

For danske statsborgere gælder, at man skal være tilmeldt et studium på en højere læreanstalt i Danmark eller i udlandet.

Udenlandske statsborgere kan tilbydes praktikophold ved en dansk repræsentation, såfremt de har boet i Danmark igennem en længere årrække samt på ansøgningstidspunktet har bopæl i Danmark og i øvrigt opfylder forudsætningerne. Det er endvidere en forudsætning, at praktikanten forbliver tilmeldt et studium på den højere danske eller udenlandske læreanstalt under praktikopholdet, og at han eller hun ikke allerede er i besiddelse af en akademisk uddannelse på kandidatniveau.

En studerende kan kun tildeles ét praktikophold i udenrigstjenesten.

Ambassadens fælles arbejdssprog er engelsk og dansk. Kendskab til arabisk kan være en fordel, men det er ikke et krav.

Som praktikant skal du være indstillet på selv at finansiere opholdet. Ambassaden stiller dog en møbleret delebolig med to separate soveværelser, stue, køkken og badeværelse til rådighed på ambassadecompounden. Ansøger skal være indstillet på, at denne bolig måske skal deles med en person af det andet køn. Ambassaden yder et mindre kontanttilskud (1.500 kr. pr. måned) til opholdsudgifter iht. reglerne om dokumentation for afholdte udgifter. Praktikanten skal inden opholdet sørge for at tegne en rejse- og ulykkesforsikring, som dækker sygdom (inklusiv Corona/COVID-19) og dødsfald, herunder hjemtrans­port­for­sikring.

Praktikanten ansøger online om et ”multiple entry” visum, som indebærer en obligatorisk udrejse af Saudi-Arabien inden for de første 90 dages ophold i landet. Praktikanten forestår selv udgifterne forbundet med visumansøgningen.

Ansøgninger:

Vi søger to praktikanter med start den 1. august 2021. Praktikperioden er på 6 måneder.

Ansøgningsfristen er den 15. februar 2021 kl. 10:00 lokal tid.

Ansøgninger vedlagt CV, eksamensbeviser og evt. referencer skal sendes i en samlet PDF-fil direkte til ambassaden på e-mail: ruhambjob@um.dk.

Ansøgningen til handelsafdelingen bør være på engelsk. Ansøgningen til den politiske afdeling bør være på dansk. Det skal tydeligt fremgå af ansøgningen, hvorvidt du søger praktikantstillingen i den politiske afdeling eller handelsafdelingen – eller begge.

Spørgsmål vedr. stillingen eller ansøgningsprocessen rettes til ruhambjob@um.dk.