Spring til indhold

Takt og tone

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Hvordan skal jeg være klædt?

Saudierne selv bærer uden undtagelse den traditionelle hvide kjortel med tilbehør ved alle anledninger. Det forventes, at vestlige mænd i kontortiden – især ved besøg i ministerier osv. – bruger habit og slips. Lette halvt forede habitter anbefales, evt. lyse til brug om dagen og mørke til aftenbrug.

Der bør medbringes almindeligt dansk tøj. Alt hvad der kan betegnes som kort, stramt og udfordrende bør undgås. Kvinder bør ubetinget altid være konservativt klædt. Arme, skuldre og ben (ned til knæene) bør være tildækkede. Derudover skal kvinder ubetinget bære den sorte abaya, når de færdes offentligt i det saudiarabiske samfund.

Hvordan er etiketten i Saudi Arabien?

Den saudiarabiske forretningsmand er sædvanligvis i besiddelse af humor, er venlig, gæstfri og uformel, dog må dette ikke tages som et tegn på, at alle etiketteregler kan henlægges. En araber bør aldrig opfordres til at afføre sig sin hovedbeklædning, hverken indendørs eller udendørs.

Den europæiske vane at sidde med korslagte ben, således at skosålen peger hen imod et andet menneske, bør undgås, da den anses for uhøflig. Hverken madvarer eller drikkevarer bør modtages eller indtages med den (urene) venstre hånd.

Hvordan skaber jeg gode kontakter i Saudi Arabien?

Etablering af gode personlige relationer er en forudsætning for at gøre forretninger med en saudier. En handel er i højere grad et anliggende mellem personer end mellem abstrakte juridiske enheder. Det er derfor vigtigt at give sig tid til at etablere den personlige tillid.

Kan jeg ikke bare holde kontakten via e-mail?

Det er uhyre vanskeligt at opretholde kontakten alene ved skriftlig kommunikation. Den mundtlige kommunikation er i saudierens bevidsthed langt vigtigere end den skriftlige. Saudiske virksomheder er meget tilbageholdende med at give oplysninger i skriftlig form, hvorimod der er rimelig gode muligheder for at opnå de ønskede oplysninger ved personlige kontakter. Hyppige personlige kontakter er derfor nødvendige, og saudieren skal naturligvis møde den samme person hver gang, ellers begynder man forfra.

Korrespondance, samtaler og forhandlinger med saudiere foregår hen over en kulturel kløft. Der er mange muligheder for misforståelser. Saudierne vil af natur gerne være imødekommende. De vil sjældent direkte kritisere eller sige klart nej. Men hvis man opfatter en venlig imødekommenhed som et tilsagn, bliver man skuffet. En aftale er først indgået med sikkerhed, når den er underskrevet.

Skriftlige aftaler skal affattes på arabisk og et fremmedsprog, normalt engelsk. Det er meget vigtigt at sikre sig, at de to sprogversioner nøje svarer til hinanden.

Hvordan foregår et normalt møde i Saudi Arabien?

Den saudiske forretningsmand er ikke slave af sin kalender. Det er næsten umuligt at træffe aftaler om møder med flere dages varsel. Man bør være forberedt på, at der kan være flere besøgende tilstede under mødet, og den sidst ankomne har altid det første ord. Møder lægges som regel mellem kl. 9 og 12.

I private virksomheder kan man undertiden få aftaler sent på eftermiddagen eller om aftenen. Det forventes, at den danske besøgende overholder mødetidspunktet, hvorimod det ikke er givet, at den arabiske forretningsmand kommer på det angivne tidspunkt. Det kan anbefales, at der ikke tilrettelægges møder med for kort interval.

Der bør være afsat tid til at vente på samtalepartneren og til at lokalisere mødestedet. Endvidere opleves ofte, at møder trækker ud pga. indkommende telefonsamtaler og andre forstyrrelser. Endelig må man være opmærksom på trafikintensiteten og mangel på vejnavne og -numre. En chauffør siger altid ja til adressekendskab, hvor det i praksis ofte burde være et 'nej'.

Hvordan påvirker det dybt religiøse samfund ens dagligdag?

Den danske forretningsmand, der for første gang besøger Saudi Arabien, skal indstille sig på et kulturchok. Det saudiske samfund er konservativt og meget religiøst præget. Islam er dominerende overalt i samfundet, og der er en omfattende religionsdyrkelse.

De fem daglige bedetider overholdes, således at alle forretninger lukker, serveringen på restauranter (bortset fra de internationale hoteller) afbrydes, ofte slukkes lyset, og på kontorerne og i virksomhederne afbrydes arbejdet. Man vil overalt se mennesker begive sig til moskeerne eller til de særligt etablerede bedesteder, der findes i alle kontorer og virksomheder.

Er det sikkert at rejse til Saudi Arabien?

På Udenrigsministeriets hjemmeside, www.um.dk, kan oplysninger indhentes om visumpligt/pasregler, vaccinationer, generelle rejsetips og risikovurderinger ved rejse i enkelte lande.
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind