Gå til indhold

Forretningskultur

Danske forretningsfolk, der første gang besøger Saudi Arabien, skal indstille sig på at den saudiske forretningskultur er anderledes end den danske. Det er vigtigt med fysisk fremmøde til forretningsmøder for at få planer og aftaler gennemført, og der skal investeres tid i at opbygge stærke relationer, da det kan være en længere proces, som skal bygges på venskabelige og høflige undertoner. 

Hvordan kan jeg bedst forberede min virksomhed?

Den danske virksomhed bør så vidt muligt udsende folk med betydelig status, der er udstyret med myndighed til at forhandle på virksomhedens vegne. Den saudiarabiske virksomhedsleder kan træffe hurtige og selvstændige beslutninger, når han/hun er tilfreds med forhandlingsresultatet. Der forventes derfor ofte, at modparten er i stand til at agere på samme måde.


Hvilke forskelle i forretningskulturen skal jeg være opmærksom på?

Vestlige principper om virksomhedsledelse er anderledes fra saudiske firmaer. Der er mindre uddelegering af ansvar og beslutningskompetence. Man må derfor søge at etablere kontakt på så højt et niveau som muligt og være forberedt på, at den første pris ikke bliver den sidste. Saudierne er drevne forhandlere og nyder forhandlingens kunst.

Etablering af gode personlige relationer er en forudsætning for at gøre forretninger med en saudier. En handel er i højere grad et anliggende mellem personer end mellem abstrakte juridiske enheder. Det er derfor vigtigt at give sig tid til at etablere den personlige tillid.

Det skal dog nævnes, at langt størsteparten af de personer i import- og agenturfirmaer, som danske forretningsfolk vil komme i kontakt med, er selv udlændinge. Der vil derfor ikke i nævneværdigt omfang være nogen kulturkløft. Tilsvarende er de saudiere, man møder i import- og agenturfirmaer, typisk vestligt orienterede og taler engelsk.

Se også 'Takt og tone' i menuen nedenfor.