Gå til indhold

Udstationering af medarbejdere

Nedenfor findes nogle af de forhold, man skal være opmærksom på i forbindelse med en evt. udstationering til Saudi Arabien.

Kultur

Kulturkløften vil være stor for familien. At skulle bo i et islamisk land med uindskrænket monarki kræver megen tilvænning og betydelig tilpasningsevne. At indsamle informationer omkring leveforholdene i Saudi Arabien kan kun anbefales. Der er skrevet flere bøger af udlændinge, der har levet i Saudi Arabien. Disse bøger, hvoraf nogle forefindes på dansk, giver et indblik i forholdene, men man bør være opmærksom på, at visse bøger har tilbøjelighed til at fokusere på de negative aspekter af landet.
Saudi Arabien omtales i medierne mest for sine negative sider, og mange vil have fordomme om et restriktivt samfund. Begyndelsen på opholdet vil derfor også være præget af frygten for at overtræde reglerne og dermed komme i klemme i forhold til landets love. De fleste erfaringer viser dog, at de fleste vænner sig til dagligdagen og erfarer, at en helt almindelig færden sagtens kan lade sig gøre, og at man kan have en god og almindelig hverdag som man kender den, men selvsagt med hensyntagen til de gældende skikke og restriktioner.

Familien

Forud for indgåelse af kontrakt om udstationering af længere varighed bør det anbefales, at man som ægtepar eventuelt med medfølgende børn gør sig endog meget grundige overvejelser, inden der træffes en fælles beslutning. Ambassaden er bekendt med, at ansættelsesinterview i nogle firmaer sker gentagne gange, herunder i et vist omfang med ægtefællens aktive medvirken, og i visse tilfælde som medunderskriver af ansættelseskontrakten.

I et samfund, hvor adspredelsesmuligheder er begrænsede, vil familien blive en central faktor. Især for partneren er omvæltningen stor, og det kræver stor evne til tilpasning, når partneren ofte ikke arbejder. Da den ansatte tillige må forvente arbejdsuger på 5 dage (60-70 timer pr. uge er ikke unormalt), vil det medføre mange alene-timer for den hjemmegående.

Socialt netværk

Størstedelen af udlændinge bor i compounds (lukket boligområde primært beregnet for vesterlændinge) eller i det diplomatiske kvarter hvor de fleste ambassader ligger, og det er også her, samt blandt kollegerne, at mange skaber deres sociale netværk. Det er ikke svært at etablere kontakt til andre mennesker, da alle udlændinge er i samme situation og de lokale er venlige og imødekommende. Alle er åbne og indstillede på at bistå hinanden i praksis og socialt. 

Levevilkår

Boligforholdene i de omtalte compounds varierer, men er generelt mindst på niveau med danske boligforhold.  Som regel er de udstyret med fitness center, svømmebassin, sportsanlæg og egne indkøbsfaciliteter.

Indkøbsmulighederne er gode, og sortimentet er større end det, man kender i Danmark (bortset fra svinekød og spiritus). Der forefindes et stort udvalg af grøntsager af både importeret og lokal oprindelse. Kødudvalget kan virke lidt begrænset, især hvad angår pålæg. Gennemsnitsprisen er på niveau med det danske, dog med store udsving på enkelte produkter. Biludgifterne er væsentligt lavere end i Danmark.

Privathospitalerne har en meget høj standard. Den ledende lægestab består næsten udelukkende af udenlandsk kapacitet. Det er dyrt at blive behandlet, og da det gule sygesikringsbevis ikke dækker i Saudi Arabien, er det normalt at tegne en international sygesikring, som ofte indgår i den udstationeredes lønpakke (danske forsikringsselskaber har erfaringer).