Gå til indhold

Pas

Alle danske pas skal indeholde digitale fotos, fingeraftryk og underskrift. Dermed skabes større sikkerhed for at dit pas ikke kan forfalskes eller misbruges.

Pasansøgning kræver personligt fremmøde (gælder også spædbørn)

Pas til personer over 18 år

Pasansøger skal personligt indlevere:

 • Ét udfyldt og underskrevet pasansøgningsskema
 • Det sidst udstedte pas

På ambassaden vil ansøgers foto, fingeraftryk og underskrift blive digitalt registreret. Ansøgningen bliver sendt til Danmark, hvor passet bliver udstedt. Det tager omkring tre-fire uger at få et nyt pas.

 

Pas til personer under 18 år

Pasansøgeren samt dennes forældre/værge skal personligt indlevere:

 • Ét udfyldt og underskrevet pasansøgningsskema
 • Det sidst udstedte pas
 • Samtykkeerklæring på ansøgningsskemaets side 3 underskrevet af begge forældre
 • Begge forældre skal medbringe deres pas

Ansøgere over 12 år vil på ambassaden digitalt få taget foto, registreret deres fingeraftryk samt underskrift.

Ved separation/skilsmisse kræves dokumentation for forældremyndighed (f.eks. separations-/skilsmissebevilling eller domsudskrift).

Ansøgningen bliver sendt til Danmark, hvor passet bliver udstedt. Det tager omkring tre-fire uger at få et nyt pas.

 

Pas til børn under 12 år

Børn under 12 år (som ikke skal afgive fingeraftryk) kan søge om pas på alle honorære konsulater og ambassader.

Pasansøgeren samt dennes forældre/værge skal personligt indlevere:

 • Ét udfyldt og underskrevet pasansøgningsskema
 • Det sidst udstedte pas
 • Samtykkeerklæring på ansøgningsskemaets side 3 underskrevet af begge forældre
 • Begge forældre skal medbringe deres pas

Er det første gang, der udstedes pas til personen, skal følgende ligeledes medbringes:

 • Original fødselsattest, hvoraf begge forældres navne fremgår, oversat til engelsk og legaliseret   
 • Forældrenes pas
 • pasansøgningen skal være udfyldt og underskrevet af begge forældre (venligst husk at tilføje barnets højde + et foto)
 • såvel barnet som begge forældre må give personligt fremmøde

for børn født udenfor Danmark før 1. juli 2014 med dansk fader og udenlandsk moder: forældrenes originale vielsesattest.

For børn født i Saudi Arabien skal følgende ligeledes medbringes:

 • Original fødselsattest fra hospitalet (på engelsk, legaliseret) 
 • Den saudiske fødselsregistrering
 • En oversættelse af den saudiske fødselsregistrering (på engelsk)

Ved separation/skilsmisse kræves dokumentation for forældremyndighed (f.eks. separations-/skilsmissebevilling eller domsudskrift).

Ansøgningen bliver sendt til Danmark, hvor passet bliver udstedt. Det tager omkring tre-fire uger at få et nyt pas.

digitalt samtykke til pas til dit barn

Du kan give digitalt samtykke til, at dit barn får pas, hvis du har dansk cpr-nummer og NEM-ID. Dit barn behøver ikke at have dansk cpr-nummer. Giv digitalt samtykke her Når du har givet samtykke og signeret med NEM-ID, kan du printe en kvittering. Kvitteringen bliver også sendt til din digitale postkasse (e-boks). Samtykket er gyldigt i 90 dage.

På ambassaden i Riyadh:

Ansøgere under 12 år vil få deres foto taget digitalt på ambassaden. Ansøgere over 12 år vil endvidere få deres fingeraftryk samt underskrift registreret digitalt.

Til mindre børn/nyfødte anbefales det at medbringe et nyt billede af barnet (mål 35 mm x 45 mm). Dette billede kan scannes af ambassaden i de situationer, hvor det ikke er muligt at få taget et billede, som opfylder kravene.

 

På de honorære konsulater:

Ansøgere under 12 år skal ligeledes medbringe:

 

 • To fotografier   (35 mm x 45 mm)

  

Nødpas og forlængelse af pas

Udstedelse af nødpas og forlængelse af pas kan ske på ambassaden i Riyadh eller på de honorære konulater i:

 • Jeddah, Saudi Arabien        
 • Muscat, Oman

Pris for udstedelse af pas, nødpas og forlængelse af pas findes under gebyrregler.

Bestil tid til at få nyt pas

Du skal bestille tid til at få nyt pas på ambassaden:

e-mail: [email protected]

 Tlf: +966 (0)11 488 0101

 

Priser for pasudstedelse findes under gebyrregler.